#1 ทำเนียบ KU30 Homepage

register-01


#2 Register Page

register-02


#3 E-mail Page

register-03


#4 Set New Password Page

register-04


#5 Go To Login Page

register-05


#6 Login Page

register-06


#7 Profile Setting Page

register-07


#8 Skip Profile Setting

register-08


#9 ทำเนียบ KU30 Homepage

register-09


หมายเหตุ : ขั้นตอนทั้งหมดนี้ทำเพียงครั้งเดียวตอนลงทะเบียนสมาชิกใหม่เท่านั้น